Oncologie - deMoes4Fysio

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Oncologie

Fysiotherapie

Oncologische revalidatie
Oncologische Revalidatie wordt door CVZ gedefinieerd als zorg die gericht is op de functionele, fysieke, psychische en sociale problemen verbonden met kanker, inclusief nazorg en revalidatie. Het gaat daarbij om advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte (coping), herstel, het in stand houden en verbeteren van de conditie. Oncologische revalidatie moet zich volgens CVZ richten op het gehele traject diagnose - behandeling - nazorg voor alle patienten.
Dit betreft de periode tijdens of na afronding van de in opzet curatieve behandeling en tijdens de ziekte- en symptoomgerichte palliatieve fase. Tijdens de palliatieve fase verschuift de doelstelling naar het optimaliseren van de fysieke conditie en de kwaliteit van leven van patiënten. CVZ geeft aan dat fysieke activiteiten (bewegen) tijdens alle fasen onderdeel moet zijn van oncologische revalidatie 45. De aanbeveling van CVZ om de richtlijn vooral te richten op één van de onderdelen van de oncologische revalidatie, fysieke activiteiten (bewegen), werd door de richtlijnwerkgroep overgenomen. De argumenten daarvoor waren:
De al bestaande positieve ervaring met het programma ‘Herstel en Balans' waarin fysieke training een belangrijk onderdeel vormt;
De uitgebreide Nederlandse en internationale literatuur die bestaat over de positieve effecten van fysieke training bij de preventie en het verminderen van langdurige bijwerkingen van de behandeling van kanker;
Een pragmatische overweging om niet te kiezen voor alle denkbare opties voor oncologische revalidatie, maar om de richtlijn te concentreren op één hoofdlijn waarvan de effectiviteit en uitvoerbaarheid het meest aannemelijk zijn
Afbakening
De richtlijn richt zich op patiënten ouder dan 18 jaar. Dit betreft patiënten tijdens of na afronding van de in opzet curatieve behandeling van kanker en tijdens de palliatieve fase van alle oncologische aandoeningen. Voor de palliatieve fase, de fase die intreedt wanneer duidelijk wordt dat er geen zicht meer is op genezing, richt de richtlijn zich op de fasen van ziektegerichte- en symptoomgerichte palliatie en dus expliciet niet op de fase van terminale palliatie


Oncologische revalidatie binnen Oofu
Training op maat!
Oncologische revalidatie is bedoeld voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad,voor iedereen die met de chemotherapie bezig is of er inmiddels mee klaar is.
Fysieke training is onmisbaar voor een optimaal herstel bij of na kanker.

Je kunt eventueel getest worden door een sportarts om te kijken hoe belastbaar je bent en op welk niveau je kunt trainen om het beste resultaat te kunnen bereiken. Hiermee kunnen we nog beter inspelen op je situatie, en ook je training hierop aanpassen.

Sommige chemo’s zijn bijvoorbeeld van invloed op het hartritme of de hartfunctie, en daar moeten we dan natuurlijk rekening mee houden, en anders door gaan trainen.
Dan krijg je een eigen trainingsschema. Je gaat onder begeleiding van ons aan gerichte kracht- en conditietraining doen in een goed geoutilleerde oefenruimte. Vele arm-, been-, en rompkracht en stabiliteitstraining, en een goed uitgebalanceerde conditie-opbouw training.

Deze revalidatie kun je doen om je conditie zoveel mogelijk te behouden (tijdens de chemo bijvoorbeeld) of om je weer wat fitter te voelen na de chemo, of om weer op te bouwen naar een zo optimaal mogelijk herstel.
Het doel bepalen we samen met jou
Afhankelijk van de fase waarin je zit.
Je traint 18 weken, we begeleiden je 18 weken (of zolang als de chemo duurt).
Voor, tijdens en na de trainingsperiode word je door ons getest. Daarom zul je een aantal vragenlijsten moeten invullen.
Hierdoor meten we, en weten we, hoe je conditie en je kracht verandert en waar je een eventuele tussentijdse aanpassing nodig hebt. Je traint, zo mogelijk, 2 maal per week een half uur tot een uur. Het schema houden we per keer bij.

Als je zelf graag een specifiek doel wilt nastreven, wat te maken heeft met je werk, je sport, of met een specifiek onderdeel van je ‘dagelijks leven’ dan passen we je trainingsopbouw hier zoveel mogelijk op aan.

We trainen op basis van de landelijke richtlijn van Oncoline, dus volgen de wetenschappelijk onderbouwde manier van training voor kankerpatiënten.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu