tarieven - deMoes4Fysio

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

tarieven

Informatie

Zitting fysiotherapie

€ 32,50

Zitting oedeemtherapie

€  48,75

Toeslag voor uitbehandeling

€  16,25

Inrichtingstoeslag

€  16,25

Screening

€  16,25

Intake en onderzoek na screening

€  48,75

Intake en onderzoek na verwijzing

€  48,75

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€  65,00

Complexe en/of meervoudige zitting

€  65,00

Eenvoudige, korte rapporten

€  32,50

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€  65,00

Niet nagekomen afspraak

*

Telefonisch consult

€  16,25

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Kostprijs

Groepszitting voor behandeling van twee personen

€  32,50**

Groepszitting voor behandeling van drie personen

€  26,40**

Groepszitting voor behandeling van vier personen

€  21,30**

Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen

€  18,25**

Groepszitting van meer dan tien personen

€  14,20**

Toeslag buiten reguliere werktijd

50%

 

* Bij niet tijdig afzeggen (24 uur van te voren) zal het voor de behandeling geldende tarief in rekening worden gebracht.

** Prijs per persoon

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu