Zelfmanagement bij oedeem - deMoes4Fysio

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Zelfmanagement bij oedeem

Fysiotherapie

Zelfmanagement bij Lymfoedeem
In samenwerking met fysio- en huidtherapeuten ontwikkelde Lymfoedeem Werkgroep Drachten zelfbehandelingscursussen(zelfmanagement). De zelfmanagementcursus lymfoedeem die u bij praktijk De Moes 4-Fysio kunt volgen is gebaseerd op die in Drachten.

Achtergrond van deze cursus
In landen als de Verenigde Staten, Australië en Duitsland worden deze cursussen al langer met groot succes verzorgd. Een eigen actieve inbreng in de behandeling verbetert de behandeling van het lymfoedeem. Daarnaast bevordert zelfmanagement de zelfstandigheid en vermindert de afhankelijkheid van de therapeut.

Doel van de cursus
Na afloop van de cursus beschikt de patiënt over inzichten en vaardigheden, die het mogelijk maken zelf een actieve bijdrage te leveren aan de behandeling en het voorkomen van lymfoedeem.
Om de groepen zo goed mogelijk samen te stellen zijn er 4 verschillende cursussen, speciaal afgestemd op de specifieke behoefte van de patiënt.

Er zullen cursussen zijn voor:
1.  Patiënten met gering lymfoedeem aan de arm (na b.v. mammacarcinoom)
2.  Patiënten met gering lymfoedeem aan de benen (dikwijls als gevolg van aangeboren lymfafvoerstoornis en vaak uitgelokt door wondroos, of na operatie of bestraling van de lymfklieren in buik of liesregio).
3.  Patiënten met lymfoedeem aan de arm die al intensief behandeld zijn met oedeemtherapie en in de afbouwfase komen. Door de cursus wordt juist het aspect van zelfzorg uitgediept.
4.  Patiënten met lymfoedeem aan het been die al intensief behandeld zijn met oedeemtherapie en in de afbouwfase komen. Door de cursus wordt juist het aspect van zelfzorg uitgediept.

Inhoud cursus
De cursus bestaat uit 6 avonden van 1,5 uur.
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
•  Algemene informatie lymfoedeem
•  Wat kan ik zelf doen aan lymfoedeem
•  Preventie van lymfoedeem
•  Belasting/belastbaarheid van het eigen lichaam ontdekken en verbeteren
•  Advies over therapeutisch elastische kousen
•  Zelf zwachtelen
•  Zelfmassage
•  Ademhalingsoefeningen
•  Lotgenoten contact
•  Verbeteren van kwaliteit van leven


Voor wie en hoe?
De cursus is bestemd voor patiënten met verschillende vormen van lymfoedeem. Om de cursus succesvol te laten verlopen en te zien of de cursus geschikt is voor de deelnemer, moet vooraf een vragenformulier worden ingevuld.
Onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut worden de bovengenoemde leerdoelen u aangeleerd, in kleine groepen van maximaal 9 personen.

Aanmelding
Aanmelding voor de cursus gaat via verwijzing van uw specialist of huisarts. Door middel van het vragenformulier wordt duidelijk of en voor welke van de vier cursussen u in aanmerking komt. Enkele weken voor de cursus wordt contact met u opgenomen om de tijd van de cursus door te geven. Ook aanvullende informatie wordt dan verstrekt.

Kosten en vergoeding
De deelnamekosten worden door een aantal verzekeraars in de aanvullende verzekering voor 75% vergoed. Door het ziekenhuis Nij Smellinghe en de SLCN wordt momenteel nog met meerdere verzekeraars onderhandeld. Eventuele reiskosten worden niet vergoed.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu